شبکه و گروه پناهندگان HammeHilft

در تابستان سال ٢٠١۵ در یک سالن در محله Hamme در شهر بوخوم اولین گروه پناهنده ها جا داده شدند. در شورای این محله این پیشنهاد وجود داشت که یک جشن خوشامد گویی برگزار شود. ساکنین محله ی همسایه و همچنین بعضی شهروندان محله بسیار مفید یاری رسانند. در اولین ملاقات ساکنین ابراز کردند که بیشتر از همه به لباس به خصوص برای کودکان تازه به دنیا آمده نیاز هست. در یک فراخوان تعداد بسیار زیادی لباس و اقلام بهداشتی هدیه شد. به این شکل بود که توانستیم پناهنده ها را در ٣٠آگوست برای کافه و کیک و بعد از آن به صرف کباب دعوت کنیم. از طریق حمایت مالی برای هر یک از مهمان ها یک هدیه کوچک جهت خوشامد گویی تهیه شد. به دلیل بازتاب خوب و مشارکت های بسیار زیاد اهالی این محله در هفته های بعد اولین جلسه برای حمایت طولانی مدت از کمک ها و برنامه ریزی سازمان دهی شد. در این ملاقات ۵٠ نفر شرکت داشتند. مدیران هر دو نهاد حضور داشتند و اطلاعاتی را در مورد احتیاجات پناهندگان عنوان کردند. پیشنهادات اولیه برنامه ریزی شد و به سرعت به مرحله اجرا درآمد . کلیسای این محله یک انباری برای لباس ها در اختیار قرار داد . این کار از آن زمان به بعد به طور منظم و با کمک ١۵ داوطلب انجام می شد و احتیاجات به خصوص تازه وارد ها را در اسرع وقت تهیه می کرد.از طریق سازمان صلیب سرخ اولین کلاس زبان ارایه شد و مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تعطیلات پاییز به بچه هایی که به مدرسه می رفتند در انجام تکالیف مدرسه کمک میشد. کارمندان شبکه اردو و گردش هایی را برای معرفی شهر با بعضی از گروه ها ترتیب دادند.

این اولین تلاش بود برای اینکه رسانه های اجتماعی حمایت های بیشتری را بیابند و خودشان را گسترش دهند . در جلسه دوم شبکه در پایان سال ٢٠١۵ یک ارزیابی اولیه از کار انجام شد و به عنوان یک پیشنهاد دیگر برنامه ملاقات در کافه “ Meet & greet “ برنامه ریزی شد. این برنامه برای بار اول در ١٢ فبروار در کلیسا برگزار شد و بسیار زیاد مورد قبول قرار گرفت.

در این میان ما یک صفحه ی اینترنت و یک شماره حساب برای کمک های مالی و یک تیم برای هماهنگی کار برنامه ریزی و تشکیل شد.

در صفحات دیگر ما به معرفی بیشتر شبکه و فعالیت های خود میپردازیم.