کمک رسانی مالی

شبکه و گروه ما از نیروهایی تشکیل شده که اکثرا داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد کار می کنند. برای خرید لوازم تحریر، کتاب و بعضی از لوازم انبار لباس ما پیوسته به کمک مالی شما نیاز داریم. با همکاری کلیسا Pfarrei St. Peter در بوخوم ما حسابی را باز کردیم که شما می توانید کمک های خود را واریز کنید . طبیعتا ما به شما بعد از واریز کردن کمکتان یک رسید می دهیم . در صورت کمک مالی حتما این کلمه را در ورقه واریز بنویسید : )HammeHilft)

ما پیشاپیش از کمک شما سپاسگزاریم .

Donation account

Die Falken Bochum

IBAN: DE88 4305 0001 0000 9407 67

BIC: WELADED1BOC

Note to payee: „HammeHilft“

Please make sure that you use the correct note to payee, so that your donation can be allocated accordingly. Donation receipts can be issued if required.